top of page

Plannen, bouwen en dan pas van start gaan!

In 2023 is het belangrijker dan ooit: opstaan voor je idealen. Maar ga in al je enthousiasme niet direct aan de slag, neem de tijd om je goed voor te bereiden.

Uit alle hoeken klinkt een duidelijke oproep voor 2023, die nog het beste samen te vatten valt als ‘kom op, doe eens iets!’. ‘Mooie woorden, nu nog de daden,’ was de reactie van Nederland wordt beter op de slavernijexcuses die het kabinet op 19 december maakte. ‘Het komt niet zomaar goed,’ zei Claudia de Breij in haar oudejaarsconference. ‘Wij zullen het goed moeten máken.’ En het nieuwe jaar was nog geen twee dagen oud toen Rutger Bregman alle wereldverbeteraars een spiegel voorhield in een essay getiteld ‘Idealen zijn mooi, resultaten nog beter’ (De Correspondent): ‘In de echte wereld gaat het er niet om wat je wil, maar vooral om hoe gráág je het wil. En wat je ervoor wil doen.’

Jouw goede voornemen

Naast beter eten, meer sporten en minder drinken lijkt de tijd rijp voor een nieuw soort goed voornemen: verbeter niet (alleen) jezelf, maar ook de wereld om je heen: je leefomgeving, Nederland of welja, de hele wereld. Wat ga jij in de resterende dagen van dit jaar doen om ervoor te zorgen dat er op de werkvloer, bij jou in de straat, in de gemeente of landelijk echt iets verandert? Iets waardoor de wereld een beetje beter en eerlijker wordt.

Bezint eer ge begint

Heb je iets in gedachten? Ja? Ho, stop! Ga nu niet gelijk van start, maar neem de tijd om een plan te maken en je in je strategie te verdiepen. Want waar begin je? Wie wil je in beweging krijgen? Met wie werk je samen? En wanneer is de verandering ‘af’? Kijk, om het antwoord op zulke vragen helder te krijgen voor jezelf, eens naar succesvolle bewegingen uit het verleden en het heden. Bregman haalt in zijn essay terecht de burgerrechtenbeweging uit Amerika en het bekende voorbeeld van Rosa Parks aan, de zwarte vrouw die weigerde op te staan in de bus. Maar ook de Nashville Lunchcounter sit-ins, georganiseerd door o.a. Diane Nash en Rev. James Lawson, zijn een grote bron van inspiratie. Door de tijd te nemen om zich goed en strategisch voor te bereiden zorgden zij er in 1960 voor dat binnen zes maanden de eetgelegenheden bij warenhuizen gedesegregeerd werden, een 'kleine' eerste stap die ruimte bood om ook op andere plekken in de stad de samenleving te desegregeren. En in het heden: kijk naar Kick Out Zwarte Piet, een beweging met een lange adem, die binnen een decennium de tijdgeest heeft weten te kantelen door slim campagne te voeren, of naar Extinction Rebellion, die zoveel mensen wereldwijd op de been weten te krijgen.

Plannen, bouwen en dán pas beginnen

Wat deze en andere bewegingen ons leren is onder andere dat:

  1. De meeste bewegingen niet spontaan ontstaan, maar lang van tevoren werden gepland en voorbereid.

  2. Verandering niet tot stand komt door een paar keer te roepen dat je verandering wilt, maar door met een lange vast te houden aan wat je wilt veranderen.

  3. Het niet alleen belangrijk is om je doel na te streven, maar er ook voor te zorgen dat je genoeg nieuwe mensen bij je beweging betrekt en een stevige organisatie bouwt.

Met deze kennis kan iedereen slimme strategieën ontwikkelen die je, samen met collega's en buurtgenoten, stap voor stap richting je goede voornemen brengen.

Wil je aan de slag met je idealen?Comments


bottom of page