top of page
Wat is
Organizing?

Organizing is meer dan een hip woord dat we lenen uit het Amerikaans. Het is meer dan ‘organiseren’. Wij zien organizing als een methode om succesvol campagne te voeren, een progressieve beweging op te bouwen en uiteindelijk verandering teweeg te brengen. Bij het woord ‘campagne’ kun je overigens aan allerlei soorten campagnes denken: reclamecampagnes, politieke campagnes, overheidscampagnes… In ons werk bij Lowlander, ligt de nadruk op campagnes van allerlei progressieve bewegingen, die de wereld mooier en eerlijker proberen te maken. ‘Campagnes’ kunnen nog steeds vele vormen aannemen, maar het gaat er altijd om dat mensen in beweging worden gezet, dat ze zich willen inzetten voor een bepaald onderwerp of doel. Wat organizing als methode uniek maakt, is de grote nadruk op mensen: de taken in een organizingcampagne worden zo verdeeld, dat steeds meer mensen een bijdrage kunnen leveren aan het doel van de campagne. Als organizer (degene die een organizingcampagne opzet en uitvoert) help je mensen hun eigen kracht en capaciteit in te zetten om verandering te realiseren. Dat doe je niet vóór hen, maar mét hen.

Organizing is een van de belangrijkste aspecten van bewegingsopbouw. Het is het werk dat je achter de schermen verricht om een beweging op te bouwen of te versterken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het organiseren van vrijwilligersbetrokkenheid. Organizing is daarnaast een vorm van campagnevoeren, met extra aandacht voor interne structuur en relatieopbouw. En veel sterke campagnes bij elkaar – met veel verschillende groepen, organisaties en individuen – hebben de potentie om een sterke maatschappelijke beweging te worden, een beweging die de gewenste verandering in gang kan zetten. Vandaar dus: bewegingsopbouw. Organizing is deel van dat proces.

Bij organizing voer je campagnes niet namens maar met mensen. Nog een verschil met andere vormen van campagnevoeren, is dat je je tijdens organizing-campagnes niet alleen richt op het bereiken van een doel, maar dat je ondertussen ook leiders aan het vormen bent. Door mensen te leren hoe zij tijdens je campagne macht kunnen omzetten in invloed, kunnen zij op de langere termijn meer betekenen voor jouw organisatie. Of kunnen ze in de toekomst hun eigen campagnes opzetten. Organizing heeft daarom ook alles met leiderschap te maken. Wij definiëren leiderschap niet als ‘de leider zijn’, maar als ‘de verantwoordelijkheid accepteren om anderen in staat te stellen een gezamenlijke missie te realiseren’.

Leiderschap & bewegingsopbouw
De Organzing principes
Mock-up def boek_edited.jpg
Lees ons Organzingboek:
bottom of page